PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to the theory of Loop Quantum Gravity - NTMF080
Anglický název: Introduction to the theory of Loop Quantum Gravity
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF080/
Garant: doc. RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)
Smyčková kvantová gravitace je jedním z kandidátů na teorii kvantové gravitace, která je nezávislá na pozadí a nepotřebuje renormalizaci. Hlavním úkolem přednášky je porozumět její kinematické formulaci. Vycházeje z Einsteinova-Palatiniho-Holstova lagranžiánu provedeme jeho klasickou hamiltonovskou analýzu. Budou zavedeny Ashtekarovy proměnné a smyčková reprezentace. Je použit Diracův přístup pro systémy s vazbami a algebraické kvantování. Budou zkonstruovány operátory objemu a plochy, které mají diskrétní spektra. Přednáška je určena pro pokročilé studenty Mgr a PhD studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (27.04.2016)

T.Thiemann: Modern Canonical Quantum General Relativity (Cambridge, 2007)

A. Ashtekar, J. Lewandowski, Background Independent Quantum Gravity: a Status Report, Class.Quant.Grav.21:R53,2004 (http://arxiv.org/abs/gr-qc/0404018)

A.Ashtekar, J.Lewandowski, D.Marolf, J.Mourao, T.Thiemann: Quantization of diffeomorphism invariant theories of connections

with local degrees of freedom,J.Math.Phys.36:6456-6493,1995 (http://arxiv.org/abs/gr-qc/9504018)

A.Ashtekar, J.Lewandowski : Representation Theory of Analytic Holonomy C* Algebras,

in Knots and Quantum Gravity (ed. J.Baez, Oxford U.Press) (http://arxiv.org/abs/gr-qc/9311010)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (27.04.2016)

Einsteinův-Cartanův-Palatiniův-Holstův lagrangián a pohybové rovnice.

Hamiltonovská analýza Einsteinova-Cartanova-Palatiniova-Holstova Lagrangiánu - ADM formalismus.

RAQ - shrnutí obecného algebraického přístupu ke kvantování systémů s vazbami.

Základní smyčkové proměnné a její reprezentace.

Operátory objemu a plochy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK