PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie obecné relativity II - NTMF073
Anglický název: Selected Topics on General Relativity II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF073/
Garant: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (04.02.2021)
Pokročilé kapitoly OTR. Mezi nabízená témata patří: Gravitační pole urychlených zdrojů. Kosmologie. Globální struktura FRW modelů. Hyperbolické problémy v OTR. Relativistické perturbace. Algebraická klasifikace. Vlastnosti kongruencí. Kauzální struktura a horizonty. Smyčkové proměnné. Hlavní a asociované bundly a konexe na nich. Zobecněné teorie gravitace. Přednášky I (NTMF063) a II (NTMF073) alternují v ročním intervalu a pokrývají různá témata z uvedené nabídky. Pro absolventy kurzu Relativistická fyzika I, II (NTMF037, NTMF038). Určeno pro pokročilé studenty Mgr a PhD studia.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (10.05.2012)
  • C. W. Misner, K. S. Thorne a J. A. Wheeler: Gravitation, Freedman, San Francisco 1973.
  • S. W. Hawking a G. F. R. Ellis: The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1973.
  • E. Poisson: A Relativist's Toolkit: The Mathematics of Black-Hole Mechanics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004.

plus články v odborných časopisech

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (24.01.2021)

Zkouška je ústní. Student si vybírá dvě z přednesených témat a z těch mu je zadána otázka. Požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK