PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika komplexních systémů - NTMF071
Anglický název: Physics of Complex Systems
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby.html
Garant: RNDr. František Slanina, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (15.05.2017)
Přednáška představuje úvod do oblasti, kde se stýká statistická fyzika a informatika. Ukážeme, jak algoritmická složitost souvisí s kritickým chováním v okolí fázového přechodu. Vysvětlíme metody, které se používají ve statistické fyzice neuspořádaných systémů a nacházejí aplikaci při modelování složitých sítí náhodnými grafy, při kombinatorické optimalizaci a návrhu algoritmů. Určeno pro studenty magisterského a doktorského studia.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (15.05.2017)

M. Mézard, G. Parisi, and M.A. Virasoro, Spin Glass Theory and Beyond, World Scientific, 1986.

H. Nishimori, Statistical Physics of Spin Glasses and Information Processing, Oxford University Press, 2001.

S. N. Dorogovtsev and J. F. F. Mendes, Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and WWW, Oxford University Press, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (15.05.2017)
Kritické jevy
Fenomenologie kritických jevů, singulární chování termodynamických veličin v okolí kritického bodu, kritické exponenty, univerzalita a pojem tříd univerzality

Algoritmická složitost
P, NP, NP-úplné úlohy, souvislost s pomalou dynamikou v okolí kritického bodu, celulární automaty, samoorganizované kritické jevy

Teorie sítí a náhodné grafy
Erdös-Rényiho model, bezškálové sítě

Kombinatorická optimalizace
simulované žíhání, metoda replik, spinová skla, neuronové sítě, problém obchodního cestujícího, K-SAT

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK