PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zářivé procesy v astrofyzice - NTMF070
Anglický název: Radiative Processes in Astrophysics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Elektromagnetické záření nerelativistických i relativistických nabitých částic a jejich souborů, emise z astrofyzikálních zdrojů, průchod záření kosmickým prostředím. Pro studenty 1. a 2. ročníku TF a AA.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2006)

G. B. Rybicki, A. P. Lightman: Radiative processes in astrophysics. Wiley, New York, 1979.

J. D. Jackson: Classical electrodynamics. Wiley, New York, 3rd ed., 1999.

J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha, 1985.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška pokrývá sylabus předmětu v rozsahu probraném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Elektromagnetické záření - základní charakteristiky a veličiny. Elementární mechanismy vyzařování v astrofyzice, vyzařování relativistických částic, vyzařování souborů částic. Interakce záření s kosmickým prostředím (nabité částice, plazma, prach, atomový a molekulární plyn) - rozptyl, absorpce, emise. Rovnice přenosu záření. Průchod záření gravitačním polem - gravitační čočky. Kosmologické efekty, mimo jiné kosmologický červený posuv, Sunyaevův-Zeldovičův efekt, Sachsův-Wolfeův efekt. Záření z astrofyzikálních zdrojů a metody jeho detekce od radiových vln po gama záření. Současný obraz vesmíru napříč elektromagnetickým spektrem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK