PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zářivé procesy v astrofyzice - NTMF070
Anglický název: Radiative Processes in Astrophysics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (24.05.2005)

Elektromagnetické záření nerelativistických i relativistických nabitých částic a jejich souborů, emise z astrofyzikálních zdrojů, průchod záření kosmickým prostředím. Pro studenty 4. a 5. ročníku TF a AA.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (24.05.2005)

G. B. Rybicki, A. P. Lightman: Radiative processes in astrophysics. Wiley, New York, 1979.

J. D. Jackson: Classical electrodynamics. Wiley, New York, 3rd ed., 1999.

J. Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole. Academia, Praha, 1985.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (24.05.2005)

Ústní zkouška bude pokrývat sylabus předmětu v rozsahu probraném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Heyrovský, Ph.D. (24.05.2005)

Elektromagnetické záření - základní charakteristiky a veličiny. Elementární mechanismy vyzařování v astrofyzice, vyzařování relativistických částic, vyzařování souborů částic. Interakce záření s kosmickým prostředím (nabité částice, plazma, prach, atomový a molekulární plyn) - rozptyl, absorpce, emise. Rovnice přenosu záření. Průchod záření gravitačním polem - gravitační čočky. Kosmologické efekty, mimo jiné kosmologický červený posuv, Sunyaevův-Zeldovičův efekt, Sachsův-Wolfeův efekt. Záření z astrofyzikálních zdrojů a metody jeho detekce od radiových vln po gama záření. Současný obraz vesmíru napříč elektromagnetickým spektrem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK