PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky II - NTMF068
Anglický název: Selected Chapters on Nonequilibrium Statistical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Karel Netočný, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Druhý díl přednášky je věnován některým aspektům oddělení časových škál, které je zodpovědné jak za markovovské chování relevantních ("pomalých") stupňů volnosti pro malé otevřené systémy, tak i za autonomní dynamiku makroskopických systémů. Budeme také diskutovat základní stochastické modely interagujících částic, jejich makroskopickou limitu a fluktuace. Určeno pro posluchače 1.- 2. ročníku a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Karel Netočný, Ph.D. (13.10.2017)

H.-P. Breuer and F. Petruccione: The Theory of Open Quantum Systems (Oxford University Press, 2002).

B. Derrida: Non equilibrium steady states: fluctuations and large deviations of the density and of the current (2007). .

G. Jona-Lasinio: From fluctuations in hydrodynamics to nonequilibrium thermodynamics, Prog. Theor. Phys. Suppl. 184 (2010) 262-275. .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2011)
Markovovská subdynamika
Pomalé versus rychlé stupně volnosti; odvození Smoluchowkého rovnice pro přetlumenou difúzi; termální aktivace a šumem indukovaný rozpad metastabilních stavů - Arrheniova a Kramersova teorie; redukovaná dynamika pro kvantový podsystém - Daviesova limita slabé vazby, kvantové markovovské procesy, aproximace rotujících vln.

Mnohočásticové stochastické modely
Otevřené systémy interagujících částic jako mezoskopické modely difúze; vedení tepla v řetízku vázaných oscilátorů s otevřenými konci; Kipnisův-Marchiorův-Presuttiho transportní model.

Autonomní makroskopická dynamika
Kinetické a difúzní ("hydrodynamické") škálování; odvození makroskopických difúzních rovnic ze stochastických vylučovacích modelů; lokální termodynamická rovnováha; rovnice lineární nerovno-vážné termodynamiky.

Makroskopické fluktuace
Zobecněná Onsagerova-Machlupova teorie dynamických fluktuací; narušení Onsagerovy-Machlupovy symetrie; nerovnovážná entropie z typické historie velkých fluktuací; Hamiltonovy-Jacobiho rovnice pro entropii; proudové fluktuace; vírové efekty v dvourozměrných transportních systémech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK