PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z nerovnovážné statistické fyziky II - NTMF068
Anglický název: Selected Chapters on Nonequilibrium Statistical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Karel Netočný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2011)
Druhý díl přednášky je věnován některým aspektům oddělení časových škál, které je zodpovědné jak za markovovské chování relevantních ("pomalých") stupňů volnosti pro malé otevřené systémy, tak i za autonomní dynamiku makroskopických systémů. Budeme také diskutovat základní stochastické modely interagujících částic, jejich makroskopickou limitu a fluktuace. Určeno pro posluchače 4.- 5. ročníku a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Karel Netočný, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Karel Netočný, Ph.D. (13.10.2017)

H.-P. Breuer and F. Petruccione: The Theory of Open Quantum Systems (Oxford University Press, 2002).

B. Derrida: Non equilibrium steady states: fluctuations and large deviations of the density and of the current (2007). .

G. Jona-Lasinio: From fluctuations in hydrodynamics to nonequilibrium thermodynamics, Prog. Theor. Phys. Suppl. 184 (2010) 262-275. .

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2011)
Markovovská subdynamika
Pomalé versus rychlé stupně volnosti; odvození Smoluchowkého rovnice pro přetlumenou difúzi; termální aktivace a šumem indukovaný rozpad metastabilních stavů - Arrheniova a Kramersova teorie; redukovaná dynamika pro kvantový podsystém - Daviesova limita slabé vazby, kvantové markovovské procesy, aproximace rotujících vln.

Mnohočásticové stochastické modely
Otevřené systémy interagujících částic jako mezoskopické modely difúze; vedení tepla v řetízku vázaných oscilátorů s otevřenými konci; Kipnisův-Marchiorův-Presuttiho transportní model.

Autonomní makroskopická dynamika
Kinetické a difúzní ("hydrodynamické") škálování; odvození makroskopických difúzních rovnic ze stochastických vylučovacích modelů; lokální termodynamická rovnováha; rovnice lineární nerovno-vážné termodynamiky.

Makroskopické fluktuace
Zobecněná Onsagerova-Machlupova teorie dynamických fluktuací; narušení Onsagerovy-Machlupovy symetrie; nerovnovážná entropie z typické historie velkých fluktuací; Hamiltonovy-Jacobiho rovnice pro entropii; proudové fluktuace; vírové efekty v dvourozměrných transportních systémech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK