PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí - NTMF065
Anglický název: Introduction to quantum field theory on curved background
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF065/
Garant: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2021)
Hamiltonovský formalismus v teorii pole, 3+1 rozštěpení. Kvantování v zakřiveném prostoročasu, fockovská báze, koherentní stavy, vakuum, normální uspořádání, Bogoljubovova transformace, S-matice, generující funkcionál. Statické prostoročasy, diagonalizace Hamiltoniánu, termální stavy, Greenovy funkce, jejich analytické vlastnosti a singulární struktura, Wickova rotace. Pohybující se zrcadla, kosmologická tvorba částic, Unruhův efekt, detektory částic. Hawkingův efekt, volba módů a vakua. Termodynamika černých děr. Kvantování v de Sitterově vesmíru. Určeno pro studenty Mgr a PhD programu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: KRTOUS/MFF.CUNI.CZ (19.09.2010)

Wald R. M.: Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole (University Of Chicago Press, Chicago, 1994)

Birrell N. D., Davies P. C. W.: Quantum fields in curved space (Cambridge University Press, Cambridge, 1984)

Mukhanov V., Winitzki S.: Introduction to Quantum Effects in Gravity (Cambridge University Press, Cambridge, 2007)

Parker L., Toms D.: Quantum Field Theory in Curved Spacetime (Cambridge University Press, Cambridge, 2009)

Fulling S. A.: Aspects of Quantum Field Theory in Curved Spacetime Thermodynamics (Cambridge University Press, Cambridge, 1989)

Frolov V., Novikov I.: Black Hole Physics - Basic Concepts and New Developments (Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1998)

Fabbri A., Navarro-Salas J.: Modeling Black Hole Evaporation (Imperiál College Press, London, 2005)

Jacobson T.: Introduction to Quantum Fields in Curved Spacetime and the Hawking Effect, arXiv: gr-qc/0208048 (2002)

Dewitt B. S.: Quantum Field Theory In Curved Space-Time, Phys. Rept. 19, 295 (1975)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK