PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové metody v teoretické fyzice II - NTMF058
Anglický název: Computer Methods in Theoretical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/~cizek/numerika/tmf058.htm
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (07.05.2019)
Navazuje na předmět TMF057. Numerické metody pro řešení počátečních a okrajových úloh ve fyzice, iterační metody numerické lineární algebry, metoda Monte Carlo. Přednáška pokrývá velkou část požadavků státní závěrečné zkoušky při volbě užšího zaměření počítačová fyzika. Výběrově povinný předmět pro 1. ročník magisterského studia teoretické fyziky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Numerical Recipes in C, Fortran, ... http://www.nr.com/

Vitásek E.: Numerické metody, SNTL Praha 1987

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Ústní zkouška. Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
diferenční schema, řád přesnosti a stabilita, formulace a řešení počáteční a okrajové úlohy, metoda konečných prvků

Iterační metody numerické lineární algebry
základní metody (Jacobiho, Gaussova-Seidelova, superrelaxace), gradientní metody, multigridová metoda

Metoda Monte Carlo
centrální limitní věta,využití pro integraci, Metropolisův algoritmus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK