PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačové metody v teoretické fyzice II - NTMF058
Anglický název: Computer Methods in Theoretical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF058
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (18.05.2022)
Navazuje na předmět TMF057 Počítačové metody v teoretické fyzice I. Numerické metody pro řešení počátečních a okrajových úloh ve fyzice, iterační metody numerické lineární algebry, metoda Monte Carlo. Přednáška pokrývá velkou část požadavků státní závěrečné zkoušky při volbě užšího zaměření počítačová fyzika. Výběrově povinný předmět pro 1. ročník magisterského studia teoretické fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška a udělení zápočtu, který student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (18.05.2022)

Numerical Recipes in C, Fortran, ... http://www.nr.com/

Vitásek E.: Numerické metody, SNTL Praha 1987

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Ústní zkouška. Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
diferenční schema, řád přesnosti a stabilita, formulace a řešení počáteční a okrajové úlohy, metoda konečných prvků

Iterační metody numerické lineární algebry
základní metody (Jacobiho, Gaussova-Seidelova, superrelaxace), gradientní metody, multigridová metoda

Metoda Monte Carlo
centrální limitní věta,využití pro integraci, Metropolisův algoritmus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK