PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody pro teoretické fyziky II - NTMF058
Anglický název: Numerical Methods for Theoretical Physicists II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF058
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Patří mezi: Doporučené přednášky 1/2
Anotace -
Navazuje na předmět NTMF057 Numerické metody pro teoretické fyziky I. Numerické metody pro řešení počátečních a okrajových úloh ve fyzice, iterační metody numerické lineární algebry, metoda Monte Carlo. Výběrově povinný předmět pro 1. ročník magisterského studia teoretické fyziky.
Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (18.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška a udělení zápočtu, který student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru.

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (11.06.2019)
Literatura -

W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing 3rd ed, Cambridge 2007, http://numerical.recipes/.

L. N. Trefethen, D. Bau III: Numerical Linear Algebra, Siam 1997.

L. N. Trefethen: Finite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations, 1996, http://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/pdetext.html.

S. E. Koonin: Computational Physics, Benjamin, Menlo Park 1986.

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (18.05.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Ústní zkouška. Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Poslední úprava: Čížek Martin, doc. RNDr., Ph.D. (16.10.2017)
Sylabus -
Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic
diferenční schema, řád přesnosti a stabilita, formulace a řešení počáteční a okrajové úlohy, metoda konečných prvků

Iterační metody numerické lineární algebry
základní metody (Jacobiho, Gaussova-Seidelova, superrelaxace), gradientní metody, multigridová metoda

Metoda Monte Carlo
centrální limitní věta,využití pro integraci, Metropolisův algoritmus

Poslední úprava: Čížek Martin, doc. RNDr., Ph.D. (16.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK