PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody pro teoretické fyziky I - NTMF057
Anglický název: Numerical Methods for Theoretical Physicists I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF057
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.
Anotace -
Numerické metody a jejich aplikace na řešení rovnic matematické fyziky. Přednáška pokrývá základní témata z numerické matematiky požadovaná při státní závěrečné zkoušce z oboru teoretická fyzika. Doporučený předmět pro 1. ročník magisterského studia teoretické fyziky, případně pro poslední ročník bakalářského studia fyziky.
Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (18.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška a udělení zápočtu, který student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru.

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (11.06.2019)
Literatura -

W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery: Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing 3rd ed, Cambridge 2007, http://numerical.recipes/.

E. Isaacson, H. B. Keller: Analysis of Numerical Methods, Dover 1966.

L. N. Trefethen, D. Bau III: Numerical Linear Algebra, Siam 1997.

E. Vitásek: Numerické metody, SNTL Praha 1987.

Poslední úprava: Houfek Karel, doc. RNDr., Ph.D. (18.05.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Ústní zkouška. Podmínkou ke složení zkoušky je zápočet. Zápočet student dostane za vypracovanání úlohy zadané v poslední třetině semestru. Jedna z otázek ústní zkoušky se týká teorie k vypracované úloze, druhá otázka je volena z témat pokrytých sylabem přednášky.

Poslední úprava: Čížek Martin, doc. RNDr., Ph.D. (16.10.2017)
Sylabus -

Základní numerické metody a jejich uplatnění pro řešení rovnic matematické fyziky.

Vybrané metody vizualizace a zpracování výsledků.

1) Chyby, přesnost, stabilita problému.

2) Interpolace, extrapolace, reprezentace funkcí, numerické derivování a integrace.

3) Hledání kořenů funkcí, pevný bod a urychlování konvergence.

4) Minimalizace a maximalizace.

5) Řešení obyčejných diferenciálnich rovnic. Okrajové a počáteční úlohy.

6) Lineární algebra: inverze matice a soustavy rovnic, podmíněnost, speciální matice.

7) Lineární algebra: diagonalizace matic.

8) Integrální rovnice.

9) Rychlá Fourierova transformace.

Poslední úprava: Čížek Martin, doc. RNDr., Ph.D. (14.10.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK