PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní aplikace statistické fyziky II - NTMF050
Anglický název: Modern Applications of Statistical Physics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: RNDr. František Slanina, CSc.
RNDr. Miroslav Kotrla, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF049
Anotace -
Poslední úprava: SLANINA/MFF.CUNI.CZ (07.06.2012)

Přednáška navazující na Moderní metody statistické fyziky I. Probereme pokročilejší pasáže statistické fyziky, zejména použití diagramatických technik. Po úvodu do aplikací teorie pole ve statistické fyzice se budeme zabývat systémy s neuspořádaností. Pro jejich popis předvedeme metodu replik a metodu supersymetrie. Poté vyložíme metodu renormalizační grupy pro výpočet kritických exponentů. Dalším tématem bude teorie složitých sítí s aplikací např. na internet. Určeno pro 4. a 5. ročník, doktorandy a zájemce.
Literatura
Poslední úprava: SLANINA/MFF.CUNI.CZ (07.06.2012)

M. Plischke and B. Bergensen, Equilibrium statistical physics, World Scientific, Singapore, 1994 (2. vydání)

K. Huang, Statistical mechanics, John Wiley & Sons, Singapore, 1987 (2. vydání)

G. Parisi, Statistical field theory, Addison Wesley, New York, 1988

C. Itzykson and J.-M. Drouffe, Statistical field theory, vol. 1, Cambridge UP, Cambridge, 1989

J. Cardy, Scaling and renormalization in statistical physics, Cambridge UP, Cambridge, 1996

K. B. Effetov: Advances in Physics 32 (1983) 53.

M. E. J. Newman, Networks, Oxford UP, Oxford, 2010

Sylabus -
Poslední úprava: SLANINA/MFF.CUNI.CZ (07.06.2012)

Metody teorie pole ve statistické fyzice
Landauův-Ginzburgův model, rozvoj v parametru interakce, diagramy, sčítání poruchové řady, Dysonova rovnice

Neuspořádané systémy
Jev perkolace, systém v náhodném magnetickém poli, metoda replik, supersymetrie, náhodné matice, kvantová částice v náhodném potenciálu

Renormalizační grupa
Operace změny škály, renormalizační tok, fixní body (stabilní, nestabilní, smíšené), potvrzení hypotézy škálování, extrakce kritických exponentů, zdůvodnění škálovacích relací renormalizační grupa v přímém prostoru, renormalizační grupa v impulsovém prostoru, diagramy, epsilonový rozvoj

Teorie sítí
Erdös-Rényiho model, malý svět, bezškálové sítě, odolnost sítí, příklady: internet, sociální sítě, energetické sítě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK