PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Použití systémů počítačové algebry ve fyzice - NTMF048
Anglický název: Applications of Computer Algebra Systems in Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF048
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)
Seminář o využití počítačové algebry (Maple, Mathematica) při výpočtech ve fyzice. Řešené příklady z klasické i kvantové mechaniky a elektrodynamiky. Určeno pro 2. a 3. ročník.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (12.10.2017)

Klasifikovaný zápočet je udělován za odevzdanou zápočtovou práci. Ta musí být odevzdána nejpozději do konce zkouškového období.

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)

Frank Y. Wang, Physics with Maple: the computer algebra resource for mathematical methods in physics, Wiley, 2006.

Patrick T. Tam, A physicist's guide to Mathematica, Elsevier, 2008.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)
Základy práce se systémy Mathematica a Maple.
Interaktivní práce, symbolické a numerické výpočty, procedurální a funkcionální zápis algoritmů, grafika.

Řešené příklady:
Příklady z klasické, kvantové a relativistické mechaniky a elektrodynamiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK