PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Použití systémů počítačové algebry ve fyzice - NTMF048
Anglický název: Applications of Computer Algebra Systems in Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)

Seminář o využití počítačové algebry (Maple, Mathematica) při výpočtech ve fyzice. Řešené příklady z klasické i kvantové mechaniky a elektrodynamiky. Určeno pro 2. a 3. ročník.
Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)

Frank Y. Wang, Physics with Maple: the computer algebra resource for mathematical methods in physics, Wiley, 2006.

Patrick T. Tam, A physicist's guide to Mathematica, Elsevier, 2008.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (16.04.2015)

Základy práce se systémy Mathematica a Maple.
Interaktivní práce, symbolické a numerické výpočty, procedurální a funkcionální zápis algoritmů, grafika.

Řešené příklady:
Příklady z klasické, kvantové a relativistické mechaniky a elektrodynamiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK