PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pravděpodobnost a matematika fázových přechodů II - NTMF047
Anglický název: Probability and Mathematics of Phase Transitions II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF047
Garant: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF027
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (16.05.2003)
Úvod do matematické teorie Gibbsových stavů. Zkoumání fázových přechodů některých význačných modelů (zvláště Isingova typu). Pokračování přednášky TMF027.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc. (13.10.2017)

Zkouška bude ústní, po předběžné domluvě studenta s přednášejícím půjde o rozvinutí některého z témat na přednášce probraných

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (16.05.2003)

10 Úvod do pojmu mikrokanonický, kanonický a grandkanonický soubor.

11 Gibbsovy stavy na konečných množinách. Pojem partiční sumy.

12 Gibbsovy stavy na nekonečné mříži. Pojem fázového přechodu.

13 Analýza tzv. "polymerového" modelu. Elementy techniky klasterových rozvojů.

14 Jednorozměrné modely. Metoda transfer matice.

15 Absence fázových přechodů při vysokých teplotách.

16 Nízkoteplotní modely Isingova typu. Peierlsův argument.

17 Konturové techniky, existence nízkoteplotních fázových přechodů.

18 Úvodní kurs elementů Pirogovovy-Sinaiovy teorie.

19 Úvod do kvantové statistické fyziky.

20 Zmínka o renormalizační grupě.

Pozn.: Tento sylabus přednášek je maximální, pro nejméně roční kurs, jednotlivé části mohou být vynechány či rozšířeny po dohodě s posluchači.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK