PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Renormalizační teorie fázových přechodů - NTMF035
Anglický název: Renormalisation Theory of Phase Transitions
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF035
Garant: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (25.04.2003)
Fázové přechody v krystalických pevných látkách, singularity v termodynamických funkcích a kritické chování. Teorie středního pole pro fázové přechody druhého druhu, Landauův-Ginzburgův-Wilsonův spojitý model kritických fluktuací, rozvoj do počtu uzavřených smyček, infračervené a ultrafialové divergence. Renormalizovaná poruchová teorie v kritické oblasti, výpočet kritických exponentů. Pro posluchače 4. a 5. roč. TF a FPL.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J. J. Binney et al.: The Theory of Critical Phenomena, An Introduction to the Renormalization Group (Clarendon Press, Oxford 1992)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (25.04.2003)

Typy fázových přechodů a jejich mikroskopické modely. Teorie středního pole pro fázové přechody 2. druhu, škálovací hypotéza a kritické exponenty. Landauův-Ginzburgův-Wilsonův spojitý model kritických fluktuací, rozvoj do počtu uzavřených smyček. Infračervené a ultrafialové divergence.

Renormalizace divergencí fyzikálních veličin v blízkosti kritického bodu, renormalizovaná poruchová teorie. Renormalizace hmotnosti, kinetického členu a interakční konstanty. Výpočet kritických exponentů a universálních veličin v blízkosti kritických bodů. Mikroskopické základy škálovacího chování a renormalizační grupy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK