PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie kosmického plazmatu - NTMF028
Anglický název: Theory of Space Plasma
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (29.04.2019)
Tato přednáška shrnuje základní pojmy a procesy klasické plazmové astrofyziky. Ukazuje, jak lze tyto procesy popsat a modelovat. Je doplněna řadou příkladů, především ze sluneční fyziky a sluneční radioastronomie. Pro 4. a 5. roč. TF, AA a doktorandy.
Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)
Zářivá (magneto)hydrodynamika:
kinetická formulace přenosu záření, tlak záření, hvězdný vítr a akrece, razové vlny, stavové rovnice v astrofyzice.

Plazmová astrofyzika:
magnetické struktury v atmosférách hvězd, magnetická rekonexe, plazmový mechanizmus záření, svazky a svazková nestabilita, částicové modelování plazmatu, příklady užití: sluneční erupce a sluneční radioastronomie.

Obecně-relativistická kinetická teorie:
geometrie fázového prostoru, hmotová slupka, Liouvilleův teorem, obecně-relativistická (magneto-)hydrodynamika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK