PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Teorie kosmického plazmatu - NTMF028
Anglický název: Theory of Space Plasma
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NTMF028
Garant: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
RNDr. Jiří Horák, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)
Tato přednáška shrnuje základní pojmy a procesy klasické plazmové astrofyziky. Ukazuje, jak lze tyto procesy popsat a modelovat. Je doplněna řadou příkladů, především ze sluneční fyziky a sluneční radioastronomie. Pro 1. a 2. roč. TF, AA a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)

Chen F. F., Úvod do fyziky plazmatu (Academia, Praha 1984)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)
Zářivá (magneto)hydrodynamika:
kinetická formulace přenosu záření, tlak záření, hvězdný vítr a akrece, razové vlny, stavové rovnice v astrofyzice.

Plazmová astrofyzika:
magnetické struktury v atmosférách hvězd, magnetická rekonexe, plazmový mechanizmus záření, svazky a svazková nestabilita, částicové modelování plazmatu, příklady užití: sluneční erupce a sluneční radioastronomie.

Obecně-relativistická kinetická teorie:
geometrie fázového prostoru, hmotová slupka, Liouvilleův teorem, obecně-relativistická (magneto-)hydrodynamika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK