PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy teorie plazmatu - NTMF020
Anglický název: Fundamentals of Plasma Theory
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2019)
Definice plazmatu; kinetická teorie plazmatu; pohybová rovnice hydrodynamiky; srážkový člen a relaxace; kvazilineární teorie, hamiltonovské systémy; magnetohydrodynamický popis. Vlny v plazmatu; magnetohydrodynamická rovnováha a stabilita plazmatu; drifty částic plazmatu v elektrickém a magnetickém poli. Pro 1. a 2. roč. navazujícícho mgr. studia TF.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_UTF (07.04.2008)

Chen F. F., Úvod do fyziky plazmatu (Academia, Praha 1984)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu, v detailech pak tomu, co bylo během semestru odpřednášeno.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)
Kinetická teorie plazmatu:
Kinetická rovnice, fázový prostor, Liouvilleův teorém, Boltzmannova rovnice, BBGKY, momentové metody, pohybové rovnice hydrodynamiky.

Srážkový člen a relaxace:
BGK aproximace, Fokkerova-Plackova rovnice, Vlasovova rovnice.

Entropie, H-teorém, rovnovažná rozdělení.

Magnetohydrodynamický popis plazmatu:
Landauův útlum, kvazilineární teorie, Hamiltonovské systémy, vlny v plazmatu, rovnováha a stabilita, drifty plazmatu v elektrickém a magnetickém poli.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK