PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klasická teorie záření - NTMF014
Anglický název: Classical Theory of Radiation
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2012)

Teorie záření v rámci maxwellovské elektrodynamiky: vedení elektromagnetických vln, záření v otevřeném prostoru, v prostoru s hranicí nebo rozhraním. Antény. Pro 3. a 4. roč. TF.
Literatura -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2012)

J. D. Jackson, Classical electrodynamics, Wiley, 1999.

J. Kvasnica, Teorie elektomagnetického pole, Academia, 1985.

R. E. Collin, Field Theory for Guided Waves, IEEE Press, 1990.

D. G. Dudley, Mathematical foundations for electromagnetic theory IEEE Press, 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (15.05.2013)

Greenovy funkce Laplaceovy a vlnové rovnice pro vybrané okrajové podmínky. Vlnová rovnice

s disperzí. Řešení ve frekvenčním a časovém obraze.

Elektrické obvody při vysokých frekvencích.

Vlnovody. Dutinový a dielektrický rezonátor. Perturbace hraničních podmínek.

Elektromagnetické zářivé pole. Jednoduché antény.

Rozptyl elektromagnetických vln na překážce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK