PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář ústavu teoretické fyziky - NTMF008
Anglický název: Seminar of the Institute of Theoretical Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/semmf.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2019)
Referáty pracovníků ÚTF a hostů z různých oblastí fyziky. Pro 4. a 5. roč. TF a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (12.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je účast na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (13.05.2005)

Referáty pracovníků ÚTF a hostů z různých oblastí fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK