PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Selected Topics in Algorithms II - NTIN111
Anglický název: Selected Topics in Algorithms II
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://iuuk.mff.cuni.cz/~vesely/vyuka/LS2122/streaming.html
Garant: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)
Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z teorie algoritmů. Každý běh bude věnován jinému tématu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Naučit vybrané kapitoly z teorie algoritmů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (15.01.2020)

Aktuální časopisecká literatura

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (07.02.2022)

V LS 21/22 se budeme věnovat algoritmům pro proudy dat (tzv. streaming algoritmy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK