PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Implementace algoritmů a datových struktur - NTIN106
Anglický název: Implementation of algorithms and data structures
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~fink/teaching/implementation/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (14.05.2021)
V rámci předmětu diskutujeme postupy implementace pokročilých algoritmů a datových struktur s použitím různých metod testování, vhodné návrhy reprezentace dat a rozhraní a různé varianty struktury kódu k jeho zpřehlednění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (01.02.2021)

Cílem předmětu je naučit studenty implementovat pokročilejší algoritmy a datové struktury.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (13.05.2021)

Zápočet bude udělen za implementaci tří algoritmů nebo datových struktur.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (01.02.2021)

Mareš, Martin, and Tomáš Valla. Průvodce labyrintem algoritmů. CZ. NIC, zspo, 2017.

Cunningham, William J. Cook William H., and William R. Pulleyblank Alexander Schrijver. Combinatorial Optimization. John Wiley \& Sons. 1997

Ammann, Paul, and Jeff Offutt. Introduction to software testing. Cambridge University Press, 2016.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (01.02.2021)

Různé techniky testování programů

Rozhraní k datovým strukturám a algoritmům (Application Programming Interface)

Reprezentace dat

Diskuze různých způsobů řešení zadaných algoritmů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Fink, Ph.D. (01.02.2021)

Zkušenosti s programováním v některém programovacím jazyku (např. C, C++, Java, C#, Python).

Znalost algoritmů a datových struktur na úrovni předmětů Algoritmu a datové struktury I a II

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK