PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminar on limits of efficient computation - NTIN102
Anglický název: Seminar on limits of efficient computation
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: (05.04.2016)
Pracovní seminář, kde se referuje o probíhajícím výzkumu účastníků a souvisejících tématech v rámci výpočetní složitosti a širší teoretické informatiky. Od účastníků se očekává prezentace jejich výzkumu s následnou diskuzí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za aktivní pravidelnou účast na semináři a alespoň jednu prezentaci na semináři během semestru.

Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: (05.04.2016)

Aktuální výzkumné články.

Sylabus -
Poslední úprava: (05.04.2016)

Pracovní seminář, kde se referuje o probíhajícím výzkumu účastníků a souvisejících tématech v rámci výpočetní složitosti a širší teoretické informatiky. Od účastníků se očekává prezentace jejich výzkumu s následnou diskuzí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK