PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z teoretické informatiky - NTIN102
Anglický název: Seminar on theory of computing
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (13.05.2020)
Seminář, kde se referuje o probíhajícím výzkumu účastníků a souvisejících tématech v rámci teoretické informatiky. Od účastníků se očekává prezentace jejich výzkumu s následnou diskuzí.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (13.05.2020)

Zápočet se uděluje za aktivní pravidelnou účast na

semináři a alespoň jednu prezentaci na semináři během semestru.

Zápočet nelze opakovat, seminář lze však zapsat opakovaně.

Literatura -
Poslední úprava: IUUK (05.04.2016)

Aktuální výzkumné články.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (13.05.2020)

Seminář, kde se referuje o probíhajícím výzkumu účastníků a souvisejících tématech v rámci teoretické informatiky. Od účastníků se očekává prezentace jejich výzkumu s následnou diskuzí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK