PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Selected Topics in Algorithms - NTIN101
Anglický název: Selected Topics in Algorithms
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://research.koutecky.name/db/teaching:ip1920
Garant: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: IUUK (04.05.2015)
Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z teorie algoritmů. Každý běh bude věnován jinému tématu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: IUUK (04.05.2015)

Naučit vybrané kapitoly z teorie algoritmů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Koutecký, Ph.D. (14.10.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Literatura -
Poslední úprava: IUUK (04.05.2015)

Aktuální časopisecká literatura

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Koutecký, Ph.D. (14.10.2019)

V ZS 2019 se budeme věnovat parametrizovaným algoritmům pro celočíselné programování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK