PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy přenosu a zpracování informace - NTIN100
Anglický název: Introduction to Information Transmission and Processing
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NTIX100
Je záměnnost pro: NTIX100
Anotace -
Poslední úprava: IUUK (27.01.2015)
Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet se uděluje po získání dostatečného počtu bodů z domácích úkolů. Je nutné získat alespoň 70% všech možných bodů za příklady z domácích úkolů.

Zápočet nelze opakovat.

Zkouška je ústní.

Literatura -
Poslední úprava: IUUK (27.01.2015)

· T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements of Information Theory. John Wiley & Sons, 2nd edition, 2006.

· F.J. MacWilliams, N.J.A. Sloane, The theory of error correcting codes. North-Holland, Amsterdam, 1981.

· E. Kushilevitz, N. Nisan, Communication Complexity. Cambridge University Press, 1997.

· J.H. van Lint, Introduction to coding theory. Springer, 3rd edition, 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je ústní. Zkouší se z probrané látky. Po zadání otázek dostane student čas na přípravu.

Studijní materiály (skripta, učebnice a zápisky z přednášek) ani notebooky, kalkulačky, PDA, atd., nejsou u zkoušky dovoleny.

Sylabus -
Poslední úprava: IUUK (27.01.2015)

Teorie Informace

· Informace, entropie, vzájemná informace

· Relativní informace a její vlastnosti

· Komprese dat - Shannon-Fanův kód, Huffmanův kód

· Kolmogorovská složitost, Kolmogorovská informace, symetrie Kolmogorovské informace

Samoopravné kódy

· Přenos dat po nespolehlivém kanálu, kapacita kanálu, Shannonovy věty

· Neexplicitní kódy

· Hammingovy kódy

· Reed-Solomonovy kódy, Berlekamp-Welchův algoritmus

Komunikační složitost

· Model komunikační složitosti

· Deterministická složitost, kombinatorické obdélníky, příklady

· Pravděpodobnostní protokoly, veřejné versus soukromé náhodné bity

· Nedeterministické protokoly

· Užití: analýza datových struktur

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK