PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z Booleovských funkcí 2 - NTIN094
Anglický název: Seminar on Boolean Functions 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
RNDr. Petr Kučera, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Teoretická informatika
Prerekvizity : NAIL021
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (14.05.2010)
Předmět je koncipován jako referativní a výzkumný seminář zaměřený na problematiku Booleovských funkcí, který je určený především doktorandům a diplomantům píšícím práce s touto tématikou.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (26.09.2020)

Cílem předmětu je poskytnout studentům podklady pro jejich výzkumnou práci.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (26.09.2020)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři zahrnující odreferování alespoň jednoho článku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (26.09.2020)

Tento seminář nemá pevný sylabus. Konkrétní obsah sestává z referování přidělených článků a diskusí nad výzkumnými tématy, která jsou řešena v rámci diplomových a doktorských prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK