PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algoritmická náhodnost 2 - NTIN089
Anglický název: Algorithmic Randomness 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.
Třída: DS, teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Korekvizity : NTIN088
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (01.03.2007)
Předmět je určen pro doktorandské studenty se zájmem o algoritmickou náhodnost a je pokračováním předmětu Algoritmická náhodnost I (TIN088). Pokročilejší partie algoritmické náhodnosti, kalibrace různých variant. Pojmy "K-triviality", "low for random", jejich ekvivalence a význam. Aplikace v teorii rekurze.
Literatura
Poslední úprava: T_KTI (27.02.2007)

[1] Ming Li, Paul Vitanyi: An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications, Springer, 1997.

[2] R. Downey, D. Hirschfeldt: Algorithmic randomness and complexity, draft of book at

http://www.mcs.vuw.ac.nz/~downey/

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (01.03.2007)

Pojmy ?low for random, ?K-trivial".

Ekvivalence různých pojmů z hlediska algoritmické náhodnosti výpočetně slabých množin.

Základní vlastnosti K-triviálních množin.

Aplikace v terorii rekurze.

Modifikace K-triviálních množin a zobecnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK