PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z výpočetní složitosti II - NTIN086
Anglický název: Selected Topics in Computational Complexity II
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je neslučitelnost pro: NTIX086
Je záměnnost pro: NTIX086
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (12.05.2006)
Obsahem této přednášky jsou pokročilé partie z výpočetní složitosti. Každý semestr bude věnován jinému tématu. Mezi plánovaná témata patří oblast náhodnosti a pseudonáhodných generátorů, komunikační složitost a interaktivní protokoly, samoopravné kódy a jejich užití ve složitosti, dolní odhady, expandery a jejich použití a další. Přednáška je určena především studentům vyšších ročníků studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit vybrané kapitoly z výpočetní složitosti

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (12.05.2006)
  • Náhodnost a pseudonáhodné generátory.
  • Komunikační složitost a interaktivní protokoly.
  • Samoopravné kódy.
  • Dolní odhady.
  • Expandery a jejich použití.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK