PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář z aproximačních a online algoritmů - NTIN072
Anglický název: Seminar on Approximation and Online Algorithms
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/~sgall/algo/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
doc. Andreas Emil Feldmann, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (24.03.2004)
Seminář zaměřený na teorii algoritmů. Referují se zejména aktuální články a výsledky účastníků a hostů semináře. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí specializovat v této oblasti a pro doktorandy. Některé referáty budou v angličtině.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SGALL/MFF.CUNI.CZ (07.04.2008)

Získat přehled o aktuální literatuře a zajímavých výsledcích v teorii algoritmů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za referování článku a aktivní účast na semináři.

Povaha kontroly studia neumožňuje opakování zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (11.10.2017)

Aktuální články v angličtině.

Sylabus -
Poslední úprava: SGALL/MFF.CUNI.CZ (07.04.2008)

Výběr témat se přizpůsobuje zájmům účastníků. Budeme se zabývat zejména těmito oblastmi:

  • Aproximační a online algoritmy pro rozvrhování a související problémy.
  • Online algoritmy pro problémy se servery.
  • Pravděpodobnostní algoritmy.
  • Algoritmy pro problémy s řetízky.
  • Toky v sítích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK