PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Testování software - NTIN070
Anglický název: Software Testing
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (27.05.2003)
Testování software, metody vývoje software usnadňující jeho zavádění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Naučit základní techniky používané při testování software.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladan Majerech, Dr. (06.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části.

Požadavky odpovídají sylabu přednášky v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: G_I (27.05.2003)

Ron Paton: Testování softwaru, Computer Press, Praha 2002 články WWW.MTSU.EDU/~STORM

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (24.05.2004)

Pojem chyby software, kategorizace chyb. Specifikace zadání. Nemožnost algoritmického testování software.

Rozdíl mezi zakázkovým a krabicovým software.

Metody testování konfigurací.

Metody testování uživatelského rozhraní.

Metody testování černé, šedé a bílé skříňky. Důvody pro "tmavší" testování.

Metody efektivizace testování bílé skříňky. Invarianty a jejich omezení, vnitřní standardy, sladění procesu kompilace se standardy.

Testování testů. (Pokrytí kódu, testování mutací.)

Testování přechodů mezi verzemi software.

Vývoj a testování specifikací.

Vývoj a testování dokumentace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK