PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Paralelní architektury - NTIN055
Anglický název: Parallel Architectures
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Teoretické modely paralelismu. Paralelní počítače se sdílenou pamětí. Počítače s distribuovanou pamětí, spojovací sítě. Počítače s virtuální sdílenou pamětí. Rekonfigurovatelné systémy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.10.2017)

Zkouška je pouze ústní. Požadována je znalost látky uvedené v syllabu a to v rozsahu, který bude odpřednášen; tento rozsah bude explicitně uveden na poslední přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.10.2017)

1. Teoretické modely paralelismu a. PRAM b. CRCW PRAM c. logP

2. Paralelní počítače se sdílenou pamětí

a. základní přehled

b. cache coherence, základní pojmy a algoritmy

c. příklady existujících systémů

3. Počítače s distribuovanou pamětí, spojovací sítě

a. topologie sítí

i. mřížka, torus

ii. hyperkrychle

iii. shuffle a odvozené sítě

iv. náhodné topologie

b. hledání cest

i. neadaptivní směrování

ii. minimální adaptivní směrování

iii. deflekční algoritmy a plné adaptivní směrování

c. strategie předávání zpráv

i. store and forward

ii. wormhole

iii. virtual cut-through

iv. zřetězené obvodové přepínání

d. deadlock, jeho detekce a prevence

e. směrovací algoritmy, jejich časová analýza

f. příklady existujících systémů

4. Počítače s virtuální sdílenou pamětí

a. hlavní architektury (NORMA, UMA, NUMA)

b. přehled protokolů pro distribuovanou cache coherence

c. příklady existujících systémů

5. Rekonfigurovatelné systémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK