PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rozpoznávání a syntaktická analýza - NTIN046
Anglický název: Parsing and Syntactic Analysis
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. František Mráz, CSc.
Martin Plátek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Prerekvizity : NTIN071
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (11.05.2010)
Pracovní a referativní seminář zaměřený na metody robustní syntaktické analýzy programovacích i přirozených jazyků, porovnávání existujících a vývoj nových metod zpracování jazyků. Témata diskutované v rámci semináře přímo navazují na problematiku řešenou v několika výzkumných projektech. Důraz je kladen na metody založené na modelech seznamových a zejména restartovacích automatů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. František Mráz, CSc. (29.10.2019)

Podmínkou zápočtu je účast na semináři a alespoň dvě prezentace cizích článků nebo vlastních výsledků v rámci semináře.

Získání zápočtu vyžaduje průběžnou práci přes celý semestr, a proto žádné náhradní termíny pro získání zápočtu nebudou vypsány.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (11.05.2010)

G. Rozemberg, A. Salomaa (Eds.): Handbook of formal languages, Vol. 1,2,3, Springer, 1997.

F. Otto: Restarting automata. In Esik, Z., Martin-Vide, C. and Mitrana, V. (Eds): Recent Advances in Formal Languages and Applications, pages 269-303, Studies in Computational Intelligence 25, Springer-Verlag, Berlin.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (11.05.2010)

Náplní semináře jsou referáty o cizích i vlastních výsledcích z oblasti syntaktické analýzy umělých i přirozených jazyků. Hlavními tematickými okruhy jsou:

1. komparativní studium metod rozpoznávání a syntaktické analýzy jazyků, složitost rozpoznávání a syntaktické analýzy,

2. studium tříd složitosti různých druhů (především restartovacích) automatů,

3. redukční analýza a modelování jevů z přirozených jazyků pomocí formálních modelů automatů,

4. modely syntaktického rozpoznávání obrázků pomocí automatů na dvourozměrných vstupech,

5. strojové učení jazyků - gramatická inference.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK