PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Paralelní algoritmy - NTIN042
Anglický název: Parallel Algorithms
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Aritmetické algoritmy. Lineární algebra. Třídící algoritmy. Paralelní datové struktury a databáze. Branch and bound, algoritmy kombinatorické optimalizace. Load balancing, rozvrhování procesoru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. (13.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Aritmetické algoritmy a. sčítání b. Fast Fourier Transform 2. Lineární algebra a. maticové operace: výpočet determinantu a navazující problémy b. řídké matice c. systolické algoritmy 3. Třídící algoritmy 4. Paralelní datové struktury a databáze 5. Branch and bound, algoritmy kombinatorické optimalizace 6. Load balancing, rozvrhování procesoru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK