PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář o dynamických datových strukturách - NTIN032
Anglický název: Seminar on Dynamic Data Structures
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Prerekvizity : NTIN023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (10.04.2001)
Referativní seminář navazující na problematiku probíranou v TIN023.
Cíl předmětu
Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)

Referovat o nových a aktuáních výsledcích z dynamických datových struktur

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladan Majerech, Dr. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočet je aktivita na semináři (například ve formě referátu přiděleného článku).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (24.05.2004)

Plně dynamické (jak Insert, tak Delete) udržování bridgebloků a bloků v amortizovaném polylogaritmickém čase s použitím Top trees. Plně dynamické udržování komponent v amortizovaném čase $O(\log^2 n)$.

Globální vyhledávání v Top trees a jeho aplikace při udržování centra stromu v čase $O(\log n)$.

Obdobné problémy pro rovinné a/nebo orientované grafy. Závisí na aktuálním stavu výzkumu týkajícího se dynamických grafových problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK