PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomová práce II - NSZZ024
Anglický název: Diploma Thesis II
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: 0/6, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (17.05.2019)
Pro studenty všech studijních programů navazujícího magisterského studia. Náplň tohoto předmětu je určována vedoucím diplomové práce, typicky se odehrává fomou konzultací mezi vedoucím a studentem a kredity za splnění tohoto předmětu uděluje také vedoucí práce, který si stanoví i kritéria, za jakých podmínek je udělí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (10.06.2019)

O podmínkách udělení zápočtu rozhoduje vedoucí diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK