PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza - NSZM001
Anglický název: Mathematical Analysis
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 5
1 Reálná analýza
2 Komplexní analýza
3 Funkcionální analýza
4 Obyčejné diferenciální rovnice
5 Parciální diferenciální rovnice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK