PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Softwarové systémy - NSZI013
Anglický název: Software Systems
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NSZM015
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 2
1 Základy složitosti a vyčíslitelnosti
2 Datové struktury
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 3
1 Zaměření: Systémové programování 1. Systémové aspekty počítačů (SP)
2 Zaměření: Systémové programování 2. Paralelní a distribuované systémy (SP)
3 Zaměření: Systémové programování 3. Moderní koncepty programování (SP)
4 Zaměření: Spolehlivé systémy 1. Systémové aspekty počítačů (SS)
5 Zaměření: Spolehlivé systémy 2. Paralelní a distribuované systémy (SS)
6 Zaměření: Spolehlivé systémy 3. Formální metody (SS)
7 Zaměření: Výkonné systémy 1. Distribuované systémy (VS)
8 Zaměření: Výkonné systémy 2. Programování paralelních aplikací (VS)
9 Zaměření: Výkonné systémy 3. Systémové aspekty počítačů (VS)
10 I2 Zaměření: Databázové systémy - 1. Formální základy databázové technologie
11 I2 Zaměření: Databázové systémy - 2. Databázové modely a jazyky
12 I2 Zaměření: Databázové systémy - 3. Implementace databázových systémů
13 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 1. Formální základy softwarového inženýrství
14 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 2. Analýza, návrh a management softwarových systémů
15 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 3. Vývoj softwarových systémů
16 I2 Zaměření: Softwarové inženýrství - 4. Překladače a výkonnost software
17 I2 Zaměření: Systémové architektury - 1. Operační systémy
18 I2 Zaměření: Systémové architektury - 2. Distribuované systémy
19 I2 Zaměření: Systémové architektury - 3. Architektura počítačů a sítí
20 I2 Zaměření: Systémové architektury - 4. Objektově orientované a komponentové systémy
21 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 1. Modely a verifikace programů
22 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 2. Vestavěné systémy a systémy reálného času
23 I2 Zaměření: Spolehlivé systémy - 3. Moderní softwarové systémy
24 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 1. Geometrické modelování a výpočetní geometrie
25 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 2. Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika
26 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 3. 2D počítačová grafika, komprese obrazu a videa
27 I2 Zaměření: Počítačová grafika - 4. Realistická syntéza obrazu, virtuální realita
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK