PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů - NSWX131
Anglický název: Performance Evaluation of Computer Systems
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NSWI131
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi131
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : {NXXX010, NXXX026, NXXX027, NXXX028, NXXX029, NXXX032, NXXX034, NXXX035, NXXX068}
Neslučitelnost : NSWI131
Záměnnost : NSWI131
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Stačí efektivní algoritmy k psaní rychlých programů? A pokud ne, co dalšího? Rychlost programů je stejně důležitá jako samotná funkce. Na rozdíl od ní je ale výsledkem často překvapivých interakcí uvnitř celého systému. Tento kurz pomůže pochopit, na čem rychlost programů záleží a jak jí lze změřit, vyhodnotit a prezentovat. Vedle obecných principů nabídne také exkurzi do mnoha systémových detailů, které mají na rychlost programu vliv a představí konkrétní nástroje, které ve vyhodnocování výkonnosti pomáhají.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (18.02.2020)

Během cvičení se řeší a diskutují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží splnění zadání a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). K získání zápočtu je nutných 80% bodů. Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2015)

Jain, R.: The Art of Computer Systems Performance Evaluation. Wiley, NewYork 1991.

Lilja, D. J.: Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide. Cambridge University Press, 2000.

The R Project for Statistical Computing, http://www.r-project.org

Paradis, E.: R for Beginners, http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf

SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation, http://www.spec.org.

Pin - https://software.intel.com/en-us/articles/pin-a-dynamic-binary-instrumentation-tool

DiSL - http://disl.ow2.org/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (16.02.2018)

Zkouška probíhá formou diskuze nad individuálním projektem.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2015)

Cíle a prostředky vyhodnocování výkonnosti. Co měřit. Metriky.

Jak měřit - teorie. Profiling, tracing, události. Časovače, čítače. Instrumentace. Přehled frameworků.

Jak zpracovávat data - statistické nástroje. Průměry, rozptyl, rozdělení pravděpodobnosti. Alternativy, intervaly spolehlivosti, statistické testy.

Grafická prezentace dat. Analýza dat, čtení grafů.

Simulace. Modelování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK