PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Advanced Static Program Analysis - NSWI182
Anglický název: Advanced Static Program Analysis
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi182/
Garant: prof. Jan Vitek, M.Sc., Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Jedním z cílů moderního softwarového inženýrství je automatizovat proces porozumění softwarovým artefaktům. Tento kurz se zaměřuje na techniky pro analýzu programů k nalezení, např.bezpečnostní chyby a zranitelností, stejně jako pochopení procesu vývoje softwaru. Budou získnány praktické znalosti o analýze programu a teoretických základech v abstraktní interpretaci. Předmět je vyučován společně pro Northeastern University. Výuka je online.
Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (24.07.2023)
Literatura -

F. Nielson, H.R. Nielson and C. Hankin. Principle of Program Analysis (PPA)

Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (24.07.2023)
Sylabus -
  • základní koncepty analýzy programu vcetne analýzy toku dat, analýzy založené na omezeních a abstraktní interpretace

  • dynamická analýza pro zkoumání kompromisu mezi spolehlivostí a škálovatelností

  • ctení, prezentace a validace vedeckých clánku

Poslední úprava: Hnětynka Petr, doc. RNDr., Ph.D. (24.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK