PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Praktický seminář moderních webových a mobilních aplikací - NSWI168
Anglický název: Practical seminar of modern web and mobile applications
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Předmět je v ak.r. 2019/20 nevyučován
Garant: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (14.05.2017)
Cílem kurzu je seznámení účastníků s technologiemi a postupy vývoje multiplatformní (web, iOS, Android) Javascriptové aplikace za použití knihoven React a React Native. Kurz je koncipován jako 6 tříhodinových bloků. První část každého bloku se bude věnovat teoretickým aspektům vývoje (React, React Native, Redux a GraphQL) a bude následována dvěma hodinami praktického live codingu s možností zpětné vazby od přednášejících. Účastníci dostanou k dispozici předpřipravený GIT repositář a reálná data. Kurz je navržen a realizován předními vývojáři společností Avocode a Kiwi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK