PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Modelem řízený vývoj - NSWI164
Anglický název: Model-driven Development
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX164
Je záměnnost pro: NSWX164
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)
Předmět představuje principy a koncepty týkající se objektově-orientovaného modelování, vývoje s použitím modelů a doménově specifických jazyků. Předmět probere definici modelů pomocí metamodelů a dále pak transformace modelů: text-to-model (tj. napojení meta-modelu na gramatiku a vytvoření parseru), model-to-model (tj. speciálních jazyky pro transformaci modelů - ATL, QVT) a model-to-text (tj. generování kódu). Předmět bude koncipován jako mix výkladu a praktického použití souvisejících technologií (EMF, Epsilon, Xtext, Xpand, ATL, ...). Předmět předpokládá praktickou znalost jazyka Java.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je přiznán za úspěšné vyřešení a odevzdání semestrální práce, která je zadána v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)

Steinberg D., Budinsky F.: EMF: Eclipse Modeling Framework (2nd Edition), Addison Wesley

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.05.2017)

Úvod do objektového modelování a návrhu, jazyk UML (zejména diagramy tříd)

Modelem řízený vývoj, doménově specifické jazyky (DSL)

Meta-modelování (MOF, EMF)

Text-to-model transformace

Model-to-model transformace

Model-to-text transformace

Principy podpůrných nástrojů, generování editorů modelů a DSL

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK