PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nástroje pro vývoj software - NSWI154
Anglický název: Software Development Tools
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi154/
Garant: doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (10.05.2013)
Základní přehled nástrojů, které umožňují a usnadňují vývoj software. Budou probírány zejména nástroje pro správu verzí, překlad (sestavování), testování, ladění, generování dokumentace, a evidenci chyb. Studenti získají praktickou zkušenost s jejich použitím.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (10.05.2013)

Collins-Sussman, V., Fitzpatrick, B. W., Pilato, C. M.: Version Control with Subversion, O'Reilly, 2004, http://svnbook.red-bean.com.

O'Sullivan, B.: Distributed revision control with Mercurial, http://hgbook.red-bean.com/.

Stallman, R. M., McGrath, R., Smith, P. D.: GNU Make, http://www.gnu.org/software/make/manual/make.pdf.

Apache Ant 1.7.0 Manual, http://ant.apache.org/manual/index.html.

JUnit wiki: https://github.com/junit-team/junit/wiki.

+ online dokumentace k probíraným nástrojům

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (17.04.2015)

1. správa verzí

2. sestavování aplikací

3. testování funkčnosti

4. hledání chyb ve funkčnosti

5. zaznamenávání událostí

6. měření výkonnosti

7. generování dokumentace

8. integrovaná vývojová prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK