PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé programování webových aplikací - NSWI153
Anglický název: Advanced Programming of Web Applications
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://webik.ms.mff.cuni.cz/nswi153/
Garant: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWX153
Záměnnost : NSWX153
Je neslučitelnost pro: NSWX153
Je záměnnost pro: NSWX153
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.04.2016)
Přednáška prohlubuje znalosti webových technologií, přičemž se zaměřuje především na otevřené jazyky. Věnuje se podrobnostem skriptování na straně serveru a pokročilým vlastnostem jazyka PHP. Dále se věnuje skriptování na straně klienta (JavaScript), specifickým vlastnostem HTML 5 a vlastnímu řízení komunikace se serverem (AJAX, WebSockets). Zápočet je udělován za vypracování zápočtové práce, která obsahuje některé z prvků probíraných na přednášce. Předpokládají se znalosti NSWI142 (Webové aplikace), znalosti DB A SQL, a velmi dobrá znalost některého kompilovaného OOP jazyka (C++, Java, C#)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (08.02.2023)
 • PHP Documentation (http://www.php.net/docs.php)
 • ZEND Framework (http://framework.zend.com/)
 • Nette Framework (http://nette.org/)
 • ECMA Script 5.1 Specification (https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/)
 • Mozilla JavaScript Documentation (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript)
 • HTML 5 Specification (http://www.w3.org/TR/html5/)
 • Docker Documentation (https://docs.docker.com/)
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (08.02.2023)

PHP:

 • pokročilé konstrukty / vlastnosti jazyka
 • osvědčené praktiky
 • frameworky a nástroje pro vývoj v PHP

Vývoj na straně serveru:

 • spolupráce s databázovými systémy
 • architektura serveru
 • webové frameworky
 • nasazení aplikace
 • API
 • monitoring a bezpečnost

JavaScript:

 • dialekty JavaScriptu
 • osvědčené praktiky
 • frameworky a nástroje pro vývoj v JavaScriptu
 • single-page aplikace

Vývoj na straně klienta:

 • API prohlížeče
 • WebSockets
 • související technologie
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (01.03.2017)

Předmět předpokládá znalosti přednášené v NSWI142 (Webové aplikace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK