PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé programování webových aplikací - NSWI153
Anglický název: Advanced Programming of Web Applications
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://webik.ms.mff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWX153
Záměnnost : NSWX153
Je neslučitelnost pro: NSWX153
Je záměnnost pro: NSWX153
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.04.2016)
Přednáška prohlubuje znalosti webových technologií, přičemž se zaměřuje především na otevřené jazyky. Věnuje se podrobnostem skriptování na straně serveru a pokročilým vlastnostem jazyka PHP. Dále se věnuje skriptování na straně klienta (JavaScript), specifickým vlastnostem HTML 5 a vlastnímu řízení komunikace se serverem (AJAX, WebSockets). Zápočet je udělován za vypracování zápočtové práce, která obsahuje některé z prvků probíraných na přednášce. Předpokládají se znalosti NSWI142 (Webové aplikace), znalosti DB A SQL, a velmi dobrá znalost některého kompilovaného OOP jazyka (C++, Java, C#)
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (16.04.2013)

PHP dokumentace (http://www.php.net/docs.php)

ZEND Framework (http://framework.zend.com/)

Nette Framework (http://nette.org/)

ECMA Script 5.1 Specification (http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf)

Mozilla JavaScript Documentation (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript)

HTML 5 Specification (http://www.w3.org/TR/html5/)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (16.04.2013)

PHP část:

 • pokročilá práce s HTTP
 • práce s řetězci, regulární výrazy
 • specifické vlastnosti funkcí
 • objektově orientované programování v PHP, reference
 • výjimky, ošetřování chyb
 • pokročilejší práce se soubory, komprese, formátované soubory, XML
 • spolupráce s databázovými systémy
 • generování obrázků z PHP
 • bezpečnost, osvědčené praktiky, návrhové vzory, PHP frameworky

Skriptování na straně klienta:

 • JavaScript (ECMA Script) do hloubky, specifika prototypových jazyků, modelování tříd pomocí prototypů
 • JavaScript frameworky, jQuery
 • práce s HTTP klientem, AJAX, perzistentní spojení (Comet), WebSockets
 • HTML5, spolupráce se skriptovacími jazyky
 • související technologie (soubory a úložiště, WebGL, WebCL, Geolocation, Microdata, ...)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (01.03.2017)

Předmět předpokládá znalosti přednášené v NSWI142 (Webové aplikace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK