PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Administrace virtualizační infrastruktury - NSWI151
Anglický název: Virtualization Infrastructure Administration
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi151-web
Garant: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI150
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (16.05.2012)
Předmět je zaměřen na plánování, nasazení, zabezpečení a údržbu virtualizační infrastruktury v reálném prostředí. Studenti se naučí, jak zabepečit kontinuitu služeb, vysokou dostupnost a odolnost vůči výpadkům a vyzkouší si praktickou administraci moderních virtualizačních řešení.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet získá student za zprovoznění dvou vybraných virtualizačních technologií.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (02.12.2016)

VMware vSphere Documentation (http://pubs.vmware.com/vsphere-65/index.jsp)

Microsoft Hyper-V Documentation (http://technet.microsoft.com/library/cc753637.aspx)

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (02.12.2016)

Předmět je složen z praktických cvičení, která probíhají v počítačové laboratoři na nejlepších aktuálních virtualizačních prostředích

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. (22.04.2016)
  • Instalace hypervizoru
  • Přidělování zdrojů, správa datových úložišť a virtuálních sítí
  • Clustery, živá migrace, vyvažování zátěže
  • Kontinuita služeb, zotavení z havárie, monitorování výkonnostních ukazatelů.
  • Bezpečnost, autentizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK