PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Softwarové inženýrství v praxi - NSWI149
Anglický název: Software Engineering in Practice
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://cunicz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/11165798_cuni_cz/EeO_kOdgkdVCuyDOEHS6WW0B627MnOQfA0XI5U-U3pX0yg?e=ChqBwN
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2012)
Přednášky odborníků z praxe doplňující praktický pohled na témata vyučovaná v kurzech softwarového inženýrství.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (26.04.2019)

Předmět doplňuje kurzy softwarového inženýrství NSWI041 - Úvod do softwarového inženýrství, NSWI130 - Architektury softwarových systémů a NSWI026 - Pokročilé aspekty softwarového inženýrství.

Přednášejí odborníci z praxe na vybraná témata z těchto kurzů tak, aby dané téma doplnili svojí praktickou zkušeností z reálných softwarových projektů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK