PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Data na Webu - NSWI144
Anglický název: Data on the Web
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://jakub.klímek.com/nswi144
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)
Studenti se seznámi s koncepty a postupy při publikaci a užívání dat na Webu a s relevantními použitelnými technologiemi. Data na Webu (Linked Data) v posledních letech zažívají velký rozmach a stala se standardem pro publikaci, konzumaci a výměnu dat přes Web. V neposlední řadě bude diskutována problematika centralizace současných weboých datových úložišť a způsoby, jak tento trend zvrátit zpět ve prospěch decentralizace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (07.06.2019)

Zápočet lze dostat za splnění semestrální práce k termínu stanovenému cvičícím. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné mít zápočet.

Zkouška probíhá písemnou formou.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (30.09.2022)

[1] Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition). Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, 1-136. Morgan & Claypool.

[2] T. Berners-Lee. Linked Data - Design Issues. https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

[3] L. Dodds, I. Davis - Linked Data Patterns. http://patterns.dataincubator.org/book/

[4] J.E. Gayo, E. Prud’hommeaux, I. Boneva, D. Kontokostas - Validating RDF Data - http://book.validatingrdf.com/

[5] Solid, https://solidproject.org

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D. (30.09.2022)
 • Propojená (otevřená) data - Linked (Open) Data, cesta od Webu dokumentů k Webu dat
 • Datový model RDF a jeho serializace, Slovník RDF Schema
 • Dotazovací jazyk SPARQL
 • Slovníky používané na Webu dat - Dublin Core, SKOS, RDF Data Cube Vocabulary
 • Návrhové vzory v propojených datech
 • Propojování dat, nástroj Silk
 • Metadata pro data na Webu - slovníky DCAT, DCAT-AP, VoID
 • Vkládání dat do webových stránek - Mikroformáty, Microdata, RDFa
 • Úložiště pro RDF data, jazyk SPARQL Update
 • Další slovníky používané na Webu dat - Schema.org, GoodRelations, OWL
 • Wrappery relačních databází, standardy Direct Mapping a R2RML
 • Frameworky pro práci s RDF daty - Eclipse RDF4J, Apache Jena
 • Nejnovější trendy v datech na Webu - Solid, Social Web Protocols
 • Validace RDF dat - SHACL

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK