PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do počítačových sítí - NSWI141
Anglický název: Introduction to networking
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Libor Forst
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.01.2018)
Náplní předmětu je základní seznámení s nejběžnějšími komunikačními technikami v počítačových sítích z pohledu jednotlivých vrstev referenčního modelu ISO/OSI od aplikační až po fyzickou vrstvu. Absolvent kurzu by měl být schopen popsat fungování protokolů jako DNS, SMTP, HTTP, SIP, principy routování nebo fungování ethernetu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Libor Forst (23.10.2017)

Písemná zkouška formou testu, 1 hod., 40 otázek

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.01.2018)

Náplní předmětu je základní seznámení s nejběžnějšími komunikačními technikami v počítačových sítích z pohledu jednotlivých vrstev referenčního modelu ISO/OSI od aplikační až po fyzickou vrstvu. Absolvent kurzu by měl být schopen popsat fungování protokolů jako DNS, SMTP, HTTP, SIP, principy routování nebo fungování ethernetu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK