PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Architektury softwarových systémů - NSWI130
Anglický název: Software System Architectures
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.05.2012)
Softwarové architektury, principy návrhu architektury, architektonické styly, způsob hodnocení kvality, integrace, znovupoužitelnost, popis architektury, modelování architektury.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.05.2022)

Kontrola studia probíhá během semestru plněním úkolů na týmovém projektu. Studenti musí dle harmonogramu definovaného na začátku semestru konzultovat a prezentovat výsledky své práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.05.2022)

1. Bass,L., Clements,P., Kazman,R.: Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 2012. ISBN 9780321815736

2. Brown,S.: Software Architecture for Developers - Technical leadership and the balance with agility. 2022, http://leanpub.com/software-architecture-for-developers

3. Brown,S.: Software Architecture for Developers - Visualize, document and explore your software architecture. 2022, http://leanpub.com/software-architecture-for-developers

4. Strengholt,P.: Data Management at Scale. O'Reilly Media, Inc. 2020. ISBN 9781492054788

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.05.2022)

1. Úvod do architektur SW systémů.

2. Architektonické styly.

3. Pohledy na SW architekturu.

4. Modelování a dokumentace SW architektury.

5. Kvalitativní atributy SW architektury (dostupnost, modifikovatelnost, výkonnost, bezpečnost, integrovatelnost, znovupoužitelnost, testovatelnost, uživatelská přívětivost).

6. Vybrané architektonické vzory.

7. Datová architektura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK