PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Architektury softwarových systémů - NSWI130
Anglický název: Software System Architectures
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=859 (klíč: nswi130)
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.05.2012)

Softwarové architektury, principy návrhu architektury, architektonické styly, způsob hodnocení kvality, integrace, znovupoužitelnost, popis architektury, modelování architektury.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (19.03.2008)

1. Bass,L. - Clements,P. - Kazman,R.: Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, 1998. ISBN 0101199300

2. Mary Shaw and David Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (18.04.2015)

1. Úvod do architektur SW systémů.

2. Architektonické styly.

3. Pohledy na SW architekturu.

4. Modelování a dokumentace SW architektury.

5. Kvalitativní atributy SW architektury (dostupnost, modifikovatelnost, výkonnost, bezpečnost, integrovatelnost, znovupoužitelnost, testovatelnost, uživatelská přívětivost).

6. Vybrané architektonické vzory (SOA, data centric, web).

7. Postupy softwarového inženýrství pro návrh a údržbu softwarových architektur.

8. Linked Data.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK