PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Práce na výzkumném projektu - NSWI127
Anglický název: Research Project Work
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi127
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (02.05.2007)
Předmět poskytuje pokročilým studentům možnost spolupracovat na výzkumných projektech vedených výzkumnými skupinami katedry. Předpokládá se práce během semestru pod vedením příslušného vedoucího projektu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (29.09.2017)

Podmínky jsou stanoveny vedoucím projektu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (29.09.2017)

Podle příslušného projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (02.05.2007)

Podle příslušného projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK