PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software - NSWI126
Anglický název: Advanced Tools for Software Development and Monitoring
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi126/
Garant: doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX126
Je záměnnost pro: NSWX126
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (10.05.2013)
Cílem předmětu je ukázat vybrané nástroje, které jsou používány při vývoji moderních softwarových systémů, jejich pokročilé vlastnosti, a také principy fungování. Výběr konkrétních nástrojů je motivován zejména současnými trendy při vývoji systémového software.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (10.05.2013)

Online dokumentace k probíraným nástrojům, články v časopisech a na konferencích

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (10.05.2013)

1. sestavování velkých aplikací

2. pokročilé přístupy k testování funkčnosti

3. hledání chyb ve funkčnosti programů

4. monitorování běhu programů

5. testování výkonnosti

6. distribuce a instalace software

7. vývoj software pro jiné platformy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK