PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vedení projektu v praxi - NSWI123
Anglický název: Practical Project Management
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Rubač
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NPRG034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (14.04.2009)
Seminář je koncipován pro 16-32 posluchačů, jeho cílem je seznámit posluchače s praktickými aspekty vedení projektu a procvičit jeho řízení na konkrétním softwarovém příkladu. Posluchači vytvoří přibližně osmičlenné týmy s cílem vzájemně si zadat, vytvořit a převzít malé projekty v rolích.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (13.03.2007)

Seminář je koncipován pro 24 (16-32) posluchačů. Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickými aspekty vedení projektu a procvičit jeho řízení na konkrétním softwarovém příkladu.

Posluchači vytvoří přibližně osmičlenné týmy s cílem vzájemně si zadat vytvořit a převzít malé projekty v rolích CEO(HR), CFO, COO, PM, BA, SA, TA, Dokumentarista. Semináře budou zahajovány stručným výkladem a těžiště výuky bude v monitorovaných prezentacích a pracovních poradách s orientací na schopnost prezentace, vyjednávání, přesvědčování, řízení, organizaci práce, tvorbu dokumentu, řízení projektu, kalkulace a plánování. V rámci domácí přípravy pak týmy postupně připraví: RFI, RFP, Prezentaci nabídky, Koncept řešení, Návrh smlouvy, Projekt, Analýzu, Verzi řešení, Testovací scénáře, Akceptační testy, Dokumentaci, Předávací protokol. Jednotlivé dokumenty budou vždy oponovány, připomínkovány a následně schvalovány, archivovány a případně upravovány.

Seminář bude hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě kvality připravených dokumentů a úrovně vystupování v průběhu jednotlivých diskusí v rámci semináře.

Výuka bude simulovat jednotlivé fáze projektu. Posluchači vždy připraví pro další fázi příslušné materiály:

1. Vytvoření týmů (HR pohovory), Zadání projektu, Tvorba RFI (d.cv. odpovědi na RFI a tvorba RFP)

2. Prezentace RFI a zadání RFP, Odpovědi na RFP a dotazy (d.cv. odpovědi na RFP, prezentace nabídky)

3. Prezentace nabídky, posouzení a vyhodnocení nabídek. Příprava konceptu řešení (d.cv. koncept řešení).

4. Analytická schůzka - interní a pak se zadavatelm - vyjednání podmínek. (d.cv. příprava smlouvy; aktualizace konceptu řešení)

5. Prezentace konceptu řešení a schválení zadání. Příprava projektu (d.cv. projekt, zahájení analýzy)

6. Projednání projektu, schválení s klientem. Zahájení detailní analýzy (d.cv. detailní analýza)

7. Prezentace a obhajoba analýzy (změnové řízení - změna zadání), aktualizace konceptu a projektu (d.cv. aktualizace příslušných dokumentů + zahájení vývoje)

8. Vývojová porada (rozdělení úloh, co dělat - "nejslabší máte padáka"´=> cirkulace v týmech) (d.cv. dokončení ve vývoje)

9. Kompletace verze - kontrolní den. Testovací scénáře (d.cv. provedení testování, protokoly o testování)

10. Plánování oprav chyb, druhé testování, koncept dokumentace (d.cv. dokončení verze a testování, tvorba dokumentace, příprava prezentace řešení)

11. Prezentace výsledného produktu (připomínky a schválení); školení - příprava akceptačních testů (d.cv. opravy chyb a dokumentace, provedení akceptačních testů)

12. Kompletace řešení - rezerva (d.cv. dodělání chybějících celků)

13. Akceptace a předání řešení s kompletní dokumentací

14. Vyhodnocení projektů a udělení zápočtů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK