PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Administrace Linuxu - NSWI106
Anglický název: Linux Administration
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi106/
Garant: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (11.05.2020)
Tento kurs je zaměřen na seznámení se základními koncepty a administratorským nářadím nutným pro správu Linuxové infrastruktury pro vývoj a testování software, a pro provoz základních síťových služeb. Výklad je orientován na distribuci RHEL/CentOS, resp. Fedora. Bude pokryta instalace a administrace základních démonů (cron, postfix, nfs, nginx, atp.). Konfigurace firewallu a NAT. Předpokládají se znalosti o Linuxu na uživatelské úrovni, počítačových sítích a relevatních aplikačních protokolech.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D. (22.05.2020)

Známka z předmětu je odvozena od počtu získaných bodů z úloh zadaných na cvičení. Jelikož základní podmínkou je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2005)

http://www.freebsd.org/

http://www.openbsd.org/

http://www.linux.org/

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D. (22.05.2020)

Výběr konkrétních technologií odpovídá aktuálním trendům, detaily budou k dispozici na webu předmětu pro daný akademický rok.

  • instalace Linuxového systému
  • virtualizační technologie a jejich aplikace
  • správa zařízení pro ukládání dat, redundance
  • moderní souborové systémy, zálohování
  • správa a zabezpečení systémových služeb
  • autentizace uživatelů, adresářové služby
  • konfigurace síťových rozhraní a firewallu
  • routování, IPv6, DNS, privátní sítě
  • e-mail a ochrana proti nevyžádané poště
  • monitorování služeb, systému a sítě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK