PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Administrace Unixu - NSWI106
Anglický název: Unix Administration
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/unix_administration/
Garant: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Prerekvizity : NSWI095
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (29.04.2019)
Tento kurs je zaměřen na seznamení se základními koncepty a administratorským nářadím nutným pro administrování víceuživatelského síťového počítače pod operačním systémem *nix. Bude pokryta instalace a administrace několika démonů (cron, bind, sendmail/postfix, nfs, yp/nis, atp.). Konfigurace firewallu a NAT. Zálohovací politiky, dohledové služby, logování. Předpokládají se základní znalosti o počítačových sítích, principech TCP/IP a relevatních aplikačních protokolech.
Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2005)

http://www.freebsd.org/

http://www.openbsd.org/

http://www.linux.org/

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (29.04.2019)

Metodika Unixu: organizace souborů, zařízení, procesy.

Nastartování a shození: startovací proces a skripty.

Bezpečnost: Ochrana souborového systému, uživatelská konta.

Výkon systému: CPU, disk, pamět.

Automatizace úkolů: cron.

Zálohy a obnovení systému.

Tiskárny.

Sítě: NAT, firewall, démoni.

Konfigurace kernelu.

Logování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK