PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Modely a verifikace chování systémů - NSWI101
Anglický název: System Behaviour Models and Verification
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi101
Garant: prof. Ing. František Plášil, DrSc.
doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX101
Je prerekvizitou pro: NSWI136
Je záměnnost pro: NSWX101
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (30.04.2012)
Základní principy popisu chování paralelních a distribuovaných systémů. Equivalence checking a model checking - postupy a nástroje. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (06.10.2017)

For successful passing of the course, the students are required to submit their homeworks before the deadline specified at the lectures, labs, and the course web page (all of them).

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Adámek, Ph.D. (28.08.2006)

P. Regan, S. Hamilton: NASA's Mission Reliable, IEEE Computer, vol. 37, no. 1, Jan 2004

G. J. Holzmann: The Spin Model Checker, Addison Wesley, 2003

E. M. Clarke, Jr., O. Grumberg, D. A. Peled: Model Checking, MIT Press, 2002

J. A. Bergstra, A. Ponse, S. A. Smolka: Handbook of Process Algebra, Elsevier 2001

R. Milner: Communication and Concurrency, Prentice Hall 1989

C. Stirling: Modal and Temporal Properties of Processes, Springer 2001

F. Plasil, S. Visnovsky: Behavior Protocols for Software Components, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 28, no. 11, Nov 2002

J. Adamek, F. Plasil: Component Composition Errors and Update Atomicity: Static Analysis, Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 2005

D. Engler: Static analysis versus software model checking for bug finding, VMCAI'04

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (03.10.2017)

For getting the credits, it is necessary to submit solutions of the homework assignments and pass the written exam.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (15.05.2013)

1. Matematické striktury pro modelování chování system, ling, labeled transition systems, Kripkeho struktury.

2. Equivalence checking.

3. Model checking.

4. Softwarové nástroje pro model checking.

5. Specifikace a verifice real-time systémů.

6. Procesové algebry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK