PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě - NSWI090
Anglický název: Computer Networks
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/182-NSWI090/
Garant: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)
Přednáška seznamuje se základními pojmy telekomunikací a počítačových sítí, různými druhy sítí, vrstvovými modely, technikami propojování sítí a standardizací. Hlavní část přednášky je věnována protokolům rodiny TCP/IP, adresování a směrování v IPv4 a IPv6, zajištění spolehlivosti a řízení toku v TCP, otázkám bezpečnosti, šifrování a bezdrátovým sítím.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D. (21.02.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování písemné zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)
 • J.Peterka: Počítačové sítě, verze 4.0 (http://www.earchiv.cz/l226/)
 • Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)
 • Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)
 • Základní pojmy telekomunikací a počítačových sítí, princip best effort, Quality-Of-Service.
 • Privátní a veřejné datové sítě, virtuální privátní sítě, intranet a extranet.
 • Vrstvové modely, srovnání RM ISO/OSI a TCP/IP
 • Podstata a terminologie internetworkingu.
 • Propojování na úrovni fyzické a linkové vrstvy, opakovače, mosty a přepínače, VLAN.
 • Routing, směrovače a brány, IP tunely.
 • Standardizace v TCP/IP, síťový model TCP/IP, TCPv4, TCPv6.
 • Hlavní úkoly síťové vrstvy, spojovaná a nespojovaná komunikace, spolehlivé a nespolehlivé spojení, způsob řešení fragmentace.
 • Adresování v TCP/IP, IP adresy verze 4P, celková koncepce protokolu IPv4.
 • Protokol ICMP a jeho vztah k protokolu IPv4.
 • Linková vrstva, Ethernetové adresy, ARP, RARP, DHCP.
 • IP adresy verze 6, odlišnosti IPv6 a IPv4.
 • Adaptivní a neadaptivní algoritmy směrování, statické a dynamické směrování, centralizované a izolované směrování. Přímé a nepřímé doručování.
 • Transportní vrstva, spolehlivost, řízení toku, TCP, UDP.
 • Porty a adresování, identifikace aplikačních spojení, konvence o dobře známých portech, registrované porty.
 • Zajištění spolehlivosti v TCP, řízení toku a předcházení zahlcení.
 • Bezdrátové sítě, architektura 802.11, autentizace, šifrování, 802.1x.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK