PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě I - NSWI090
Anglický název: Computer Networks I
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.earchiv.cz/l226/
Garant: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)

Studenti získají základní přehled o principech počítačových sítí a o technikách, které se v nich používají. Konkrétně se seznámí s vývojem v oblasti telekomunikačních a počítačových sítích (i jejich vzájemnou konvergencí), možnostmi klasifikace sítí, i s vývojem výpočetního modelu síťových aplikací a služeb. Velká pozornost je věnována také principům a technikám přenosu dat, i vzájemnému propojování počítačových sítí (internetworkingu).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Zkouška je písemná, její pravidla (i zkušební otázky) jsou dostupné zde: http://www.earchiv.cz/l226/gifs/site401.xlsx

U zkoušky jsou možné dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)

J.Peterka: Počítačové sítě, verze 4.0 (on-line verze přednášky, http://www.earchiv.cz/l226/)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.05.2018)

1. Základní paradigmata počítačových sítí (přepojování okruhů a paketů, spolehlivé a nespolehlivé přenosy, spojované a nespojované přenosy, konvergence světa počítačů a světa spojů, elektronické komunikace, liberalizace a regulace)

2. Druhy počítačových sítí (LAN, WAN, privátní a veřejné sítě, sítě VLAN, přístupové sítě, páteřní sítě, veřejné a privátní sítě, bezdrátové a mobilní sítě)

3. Základy datových komunikací (modulace a modulační rychlost, přenosová rychlost, Nyquistův a Shannonův teorém)

4. Techniky přenosu dat (asynchronní a synchronní přenosy, znakově orientované a bitově orientované přenosové protokoly, zajištění spolehlivosti přenosu, řízení toku)

5. Přístupové metody lokálních sítí (deterministické a nedeterministické přístupové metody, distribuované a centralizované metody, přístupové metody sítí Ethernet, přístupové metody v bezdrátových sítích a v kabelových sítích)

6. Síťová vrstva a směrování (úkoly síťové vrstvy, metody a algoritmy směrování, předcházení zahlcení)

7. Transportní vrstva (úkoly transportní vrstvy, identifikace entit v rámci uzlu, body SAP a porty, sockety a práce s nimi, relační vrstva a její úkoly, prezentační vrstva a potřeba konverzí)

8. Výpočetní modely (dávkové zpracování, model host/terminál, izolovaná PC, model file server / pracovní stanice, model klient/server, PC a NC, network-centric computing, server-based computing, grid computing)

9. Cloud computing (ASP, SaaS, PaaS, IaaS, virtualizace, utility computing)

10. Internetworking (důvody pro internetworking, opakovače, přepínače, směrovače, brány, L4/7 přepínače, firewally, paketové filtry)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK